GREGOR, d.o.o. Glavna Stran
English Language


Novice in Novosti Datoteke za Prenos Stiki z Obiskovalci WACOM Intuos 2 serija Graficne table Vhodne naprave
Intuos 2 serija

Sistem graficnih tabel, z zmogljivo paleto orodij, siri obzorja vsem uporabnikom digitalnih medijev

Fotografija serije Intuos 2

Izpopolnjena zbirka petih graficnih tabel, ob uporabi naprednih tehnologij, prinasa ergonomsko oblikovane vhodne naprave in prenovljeno barvno shemo. Raznovrsten ter razsirljiv sistem graficnih tabel Intuos 2 dopolnjuje pestra izbira devetih vhodnih naprav. Serija Intuos 2 je namenjena predvsem uporabnikom digitalnih medijev, spletnim, video in 2D/3D oblikovalcem ter CAD nacrtovalcem.

Zmogljiv in izpopolnjen nabor orodij, ki izhaja iz uveljavljenih in preizkusenih lastnosti serije Intuos, kreativnim ustvarjalcem zagotavlja enkratne stopnje delovne storilnosti, nadzora in prilagodljivosti.


Izboljsane kljucne lastnosti:

 • Intuos 2 Grip pero -- na novo oblikovano Intuos 2 Grip pero odlikujejo sirse, gumirano drzalo, optimalna teza in ravnotezje. Ob zmanjsevanju napetosti, pero olajsa pritisk in blazi utrujenost rok. Oblika peresa omogoca vecje udobje, boljsi nadzor in ucinek. Intuos 2 Grip pero ima, poleg nastavljivega dvojnega stranskega gumba, se konico na prednjem in radirko na zadnjem delu, ki sta obcutljivi na pritisk;
 • Intuos 2 Designer pero -- z znacilnim gladkim aluminijevim ovojem, odlikuje drzalo Intuos 2 Grip peresa, ki je mehko in izredno udobno. Oblika peresa, ob zmanjsevanju napetosti, olajsa pritisk in blazi utrujenost rok. Gumirano drzalo nudi vecje udobje, ucinek in nadzor. Intuos 2 Designer pero ima, poleg nastavljivega dvojnega stranskega gumba, tudi na pritisk obcutljivo konico;
 • Intuos 2 2D miska (prilozena A6 in A5 graficnim tablam) -- modeloma Intuos 2 A5 in A6 je prilozena visoko zmogljiva miska (locljivost 2540 dpi/pik na palec), ki bo v pomoc predvsem tistim uporabnikom, ki za splosno delo raje uporabijo misko. Ker Intuos 2 2D miska ne uporablja kroglice, odpravlja zatikanje, drsenje in podobne neprijetnosti, ter ohrani enkratno gladko in enakomerno premikanje. Tezav s prikljucnimi vrvicami ni, saj je miska brezzicna, ker ne potrebuje baterij pa predstavlja tudi okolju prijazno resitev. Intuos 2 2D misko odlikujejo trije gumbi ter vrtljivo kolesce, ki poskrbi za hitrejse in lazje premikanje po zaslonu;
 • Intuos 2 4D miska (prilozena A4 Regular ter graficnim konfiguracijam A4 Oversize in A3 graficnih tabel) -- Intuos 2 4D miska je povsem novo zasnovana vhodna naprava. Uporabljamo jo lahko kot obicajno misko z vrtljivim kolescem, pa tudi kot posebno vhodno napravo. V okoljih, ki zagotavljajo podporo posebnostim 4D miske, nam omogoca nadzor vrtenja v krogu 360 stopinj. Skupaj z vrtljivim kolescem, ki se samo vrne v izhodiscni polozaj, ter polozajem na X in Y osi, zagotavlja vecjo natancnost pri upravljanju digitalnih medijev s popolnim obvladovanjem prostora. Izredno natancna, brezzicna Intuos 2 4D miska, ki za delovanje ne potrebuje baterij, ponuja precej vec od obicajnih misk s kolescem. Vrtljivo kolesce lahko uporabimo za hitro povecavo ali pomanjsavo. Izbira in spreminjanje bezierovih krivulj v graficnih okoljih ni bila se nikoli lazja. Pet poljubno nastavljivih gumbov lahko dodelimo zeljenim bliznjicam, ali pa jih, pri socasnem delu s peresom, uporabimo kot tipke Ctrl, Alt, Shift;
 • Znacilna barva in oblika -- Intuos 2 graficne table so obarvane v polnocno barvo. Za Intuos 2 peresa so znacilni rahlo nasprotujoci temni odtenki, ki dopolnjujejo polnocno barvno shemo;
 • Napredna Intuos 2 tehnologija -- serija Intuos 2 uporablja visjo frekvenco vzorcenja kot serija Intuos. Sledenje vhodnih naprav je, z uporabo digitalnih tehnik pre-vzorcenja, bolj skrbno. Nemoteno delovanje je tako zagotovljeno tudi v okoljih z visjo stopnjo motenj, ki jih povzroca vedno vecje stevilo drugih elektronskih naprav.


Edinstvene Intuos 2 lastnosti:

 • Zbirka devetih dodatnih vhodnih naprav -- celovita paleta devetih Intuos 2 vhodnih naprav, zagotavlja digitalnim oblikovalcem orodja za prav vse potrebe. Za udobje, tudi pri daljsi uporabi orodij, poskrbi ergonomska oblika. Izvirne vhodne naprave, Classic Pen, Stroke Pen, Ink Pen, Airbrush ter Lens Cursor, so bile za serijo Intuos 2 posodobljene in barvno dopolnjujejo polnocno barvno shemo. Serija Intuos 2 vkljucuje tudi na pritisk in nagib obcutljivi digitalni airbrush z vrtljivim kolescem. Nanos digitalnih crnil, oddaljenost prsenja in kot nagiba zelo resnicno ponazorijo prave airbrush poteze. Vrtljivo kolesce omogoca 1024 razlicnih stopenj;
 • Obcutljivost na pritisk s 1024 nivoji -- Intuos 2 peresa in Airbrush se na pritisk, ob pomoci 1024 nivojev, odzivajo povsem naravno. Izdelava mehkih barvnih prelivov, na pritisk obcutljivih mask in dovrsenih zakljuckov je tako lazja in hitrejsa;
 • Application Specific Settings in Tool ID -- s pomocjo uporabniku prijazne nadzorne plosce, lahko nastavitve in delovanje Intuos 2 vhodnih naprav loceno prilagodimo, tudi glede na posamezno programsko opremo, ki jo uporabljamo. Delovanje orodij tako priblizamo nasim kreativnim potrebam. Poleg tega ima vsaka vhodna naprava se svoj lasten Tool ID, ki omogoca samodejno prepoznavo in uporabo izbranih nastavitev posameznega orodja;
 • Nagib -- vsi Intuos 2 modeli zaznavajo nagib peres, ki je bistven pri posnemanju uporabe pravih copicev, do naklona 60 stopinj (pri modelu Intuos 2 A6, do naklona 50 stopinj);
 • DualTrack -- funkcijo WACOM DualTrack, ki zagotavlja socasno uporabo dveh orodij, podpirajo vse Intuos 2 graficne table (z izjemo modela A6). 4D misko lahko tako uporabimo za obracanje predmeta ali platna po katerem slikamo z na pritisk obcutljivim Intuos 2 peresom;
 • Prenovljeni in izpopolnjeni gonilniki -- izboljsana je podpora za Intuos 2 2D in 4D miski. V nadzorni plosci lahko prilagodimo tudi njuno hitrost in pospesevanje. Graficne table so povsem v skladu s HID dolocili in jih lahko uporabljamo za opravila racunalniske miske brez namescenih gonilnikov.


Vsi Intuos 2 modeli, od A6, A5, A4 Regular, A4 Oversize do A3, so na voljo s serijskim ali USB prikljuckom tako za Macintosh kot tudi PC racunalnike. Vse modele s serijskim prikljuckom lahko, ob nakupu UNIX Kit dodatka, uporabljamo tudi z delovnimi postajami Silicon Graphics, Sun in HP.

Vsi modeli so na voljo v graficnih, pri modelih Intuos 2 A4 Oversize in A3 pa je na voljo tudi CAD konfiguracija.

Vsem Intuos 2 graficnim tablam (z izjemo CAD konfiguracij) sta prilozeni tudi Painter Classic aplikacijska programska oprema in penPalette orodja, za Macintosh in Windows, s celovito podporo Intuos 2 lastnostim.

WACOM Intuos 2 modeli Serial za delovanje potrebujejo PC racunalnik z operacijskim sistemom Windows 95 ali novejsim, Windows NT 4.0 ali novejsim, CD-ROM pogon ter prosti serijski prikljucek.

WACOM Intuos 2 modeli USB za delovanje potrebujejo Apple iMac ali Power Macintosh racunalnik z aktivnim USB vmesnikom in operacijskim sistemom Apple System 8.5.1 ali novejsim, ali pa PC racunalnik z aktivnim USB vmesnikom in operacijskim sistemom Windows 98 ali novejsim, Windows 2000 ali novejsim, CD-ROM pogon in prosti aktivni USB prikljucek.

Intuos 2 graficne table z dodatki nudijo dvo-letno garancijo.

Nazaj na zacetek strani Copyright © 1998 GREGOR, d.o.o., Kranj.
Vse pravice pridrzane. Uporaba vsebin v kakrsnikoli obliki ni dovoljena brez predhodnega pisnega soglasja avtorja.