GREGOR, d.o.o. Glavna Stran
English Language


Novice in Novosti Datoteke za Prenos Stiki z Obiskovalci WACOM Graphire 2 serija Home Photo Studio Collection Graphire 2 USB
Graphire 2 serija

Inovativnost brez uporabe baterij

Tematska fotografija serije Graphire 2

Graphire 2, visoko zmogljiva vhodna naprava, ki vkljucuje misko, na pritisk obcutljivo pero in graficno tablo, postavlja nov mejnik v digitalnem svetu domace rabe racunalnika. Namenjena je predvsem potrosniski rabi pri risanju, obdelavi grafike, fotografij, videa, uporabi pisarniskih aplikacij, spleta, glasbe ter iger.

Uporaba priznane WACOM tehnologije, vrhunske lastnosti, odlicno razmerje med ceno in zmogljivostmi ter vsakdanji uporabniski vmesnik zagotavljajo modelu Graphire 2 edinstven trzni polozaj.


Ergonomsko preoblikovana Graphire 2 miska

Ergonomsko izpopolnjena Graphire 2 miska zagotavlja enako udobje pri uporabi z levo, kot tudi desno roko. Miska, rahlo zaobljene oblike, z izboljsano porazdelitvijo teze in ravnotezja, je trdnejsa ter omogoca bolj gladko premikanje. Namenjena je predvsem domacim uporabnikom pri delu s pisarniskimi aplikacijami, spletnimi brkljalniki in igrami.

Dodatne lastnosti miske so:

 • Ne uporablja zic ali baterij -- brezzicna miska nudi popolno svobodo premikanja po povrsini graficne table. Miska Graphire 2, za razliko od podobnih misk, ne potrebuje baterij in predstavlja cenovno ucinkovito resitev, ki je prijazna do okolja;
 • Ker ne uporablja kroglice, ne zahteva dodatnega vzdrzevanja -- pomembna prednost, ki odpravlja zatikanje, drsenje in podobne neprijetnosti, znacilne za obicajne racunalniske miske;
 • Vrtljivo kolesce in trije nastavljivi gumbi -- kot tretji gumb, za hitro premikanje in spletno brkljanje, sluzi mehko, gumirano vrtljivo kolesce.


Na pritisk obcutljivo Graphire 2 pero z locljivim podstavkom

Graphire 2 pero predstavlja pravo vhodno napravo pri pisanju, risanju, obdelavi grafike in uporabi orodij za delo s fotografijami, zvokom in videom. Naravno orodje uporabnikom zagotavlja popoln nadzor in izjemno natancnost.

Lastnosti peresa so:

 • Absolutna lega -- delovna povrsina graficne table predstavlja celoten racunalniski zaslon, zato lega peresa na graficni tabli odraza lego kazalca na zaslonu. Za premik kazalca, peresa ni potrebno vleci po tabli, dovolj je, da pero dvignemo in ga polozimo na zeljeno mesto. Sprememba kazalca na zaslonu, glede na novi polozaj peresa, je takojsnja;
 • Obcutljivost na pritisk (omogoca 512 nivojev) -- pero odlikujeta obcutljiva konica na prednjem in radirka na zadnjem delu. Mocneje ko s konico pritisnemo, debelejse so nase poteze. Omenjena lastnost omogoca uporabnikom ustvarjalno svobodo pri risanju in slikanju. Radirka zagotavlja 'brisanje' pri delu s slikami in risbami, pa tudi pri delu z besedili v okoljih Word in Excel;
 • Brezzicno pero -- stopnjuje ustvarjalno izraznost risanja, brez obicajnih omejitev racunalnika;
 • Dvojni stranski gumb -- uporabniki lahko, glede na delo, okolje in potrebe, dodelijo spodnji ali zgornji stranski gumb posameznim opravilom, kar dodatno poveca hitrost in ucinkovitost.


Izrazna barvno poudarjena graficna tabla Graphire 2

Graficna tabla predstavlja okolje za uporabo peresa in miske. Njena povrsina sluzi hkrati kot pametna podloga miski in delovna povrsina peresu. Model Graphire 2 je zaobljen, preoblikovan in obarvan v jekleno-modro barvo.

Ostale glavne lastnosti table so:

 • Prosojna prevleka -- predstavlja dovrseno resitev za natancno obrisovanje. Predlogo, ki jo polozimo pod prosojno prevleko, lahko z uporabo peresa preprosto in hitro prerisemo;
 • Locljivi podstavek za pero -- poskrbi, da nam je Graphire 2 pero vedno pri roki;
 • Tehnologija elektromagnetne resonance -- Graphire 2 peresu in miski napajanje zagotavlja sama tabla, ob uporabi edinstvene elektro-magnetno-resonancne WACOM tehnologije, ki s pomocjo izredno sibkih radijskih sporocil doloci lego vhodnih naprav ter racunalniku sporoci vrednosti kot so nivo pritiska, nagib in podobno;
 • Locljivost -- visoko natancnost vnosov omogoca locljivost 1000 dpi (pik na palec), ki povsem zadostuje za domaco rabo;
 • Poskodbe zaradi ponavljajoce obremenjenosti -- za dolgotrajno uporabo racunalniske miske je, zaradi trdnega prijema, znacilna nepretrgana obremenjenost misicnih vlaken. Pri premikanju kazalca na zaslonu in pritiskanju gumbov miske, dodatno obremenjujemo zapestje in prste s ponavljajocimi se hitrimi gibi. Opisani vzroki povzrocajo vsakdanje ter bolece znake poskodb zaradi ponavljajoce obremenjenosti. Uporaba Graphire 2 peresa je naravnejsa od stiskanja miske, saj podlaktnici nudimo naravno oporo. Poleg tega, zaradi absolutne lege, za premikanje kazalca na zaslonu, zapestja ni potrebno dodatno obremenjevati. Levi klik lahko opravimo s preprostim dotikom delovne povrsine graficne table. Ze z uporabo peresa, tudi za obicajna opravila, bo vecina uporabnikov nasla resitev tezav zaradi ponavljajoce obremenjenosti. V izogib ponavljanju enakih gibov, ki so glavni vzrok tovrstnih poskodb, priporocamo izmenicno uporabo Graphire 2 peresa in miske.


Izpopolnjeni gonilniki/nadzorna plosca

S pomocjo Graphire 2 nadzorne plosce lahko uporabniki prilagodijo delovanje Graphire 2 miske in peresa, ter tako povecajo njuno uporabnost. S pomocjo opcije Application Specific Settings v nadzorni plosci je moc nastaviti tudi razlicno delovanje graficne table Graphire 2 glede na posamezni programski paket. Poleg tega lahko nastavimo se druge vrednosti, kot so nivo obcutljivosti na pritisk za konico in radirko Graphire 2 peresa, vrtljivo kolesce Graphire 2 miske, razmerje med povrsino table in povrsino racunalniskega zaslona in podobno. Prednastavljena vrednost enega od stranskih gumbov Graphire 2 peresa predstavlja dvojni klik. Zelo preprosto in brez da bi zapustili posamezen programski paket, jo lahko spremenimo tako, da v Photoshop okolju deluje kot rocica za premikanje slikovne predloge, v Painter okolju pa kot funkcija 'Ctrl-Alt' za menjavo velikosti copica.

Nazaj na zacetek strani Copyright © 1998 GREGOR, d.o.o., Kranj.
Vse pravice pridrzane. Uporaba vsebin v kakrsnikoli obliki ni dovoljena brez predhodnega pisnega soglasja avtorja.