GREGOR, d.o.o. Glavna Stran
English Language


Novice in Novosti Datoteke za Prenos Stiki z Obiskovalci WACOM Cintiq serija Cintiq 18SX Cintiq 15X
Cintiq serija

Inovativna graficna tabla omogoca, ob pomoci peresa, neposreden vnos podatkov preko zaslona

Fotografija serije Cintiq

Serija Cintiq nudi neposreden vnos podatkov, s pomocjo na pritisk obcutljivega peresa, preko barvnega aktivnega TFT LCD zaslona. Serija graficnih tabel Cintiq z vgrajenim LCD zaslonom, razvita na osnovi nagrajene tehnologije PL serije, odlikuje vrsta tehnicnih novosti z antracitno barvno shemo.


Ergonomsko in neposredno: uporaba peresa na LCD zaslonu

Pri seriji Cintiq je proizvajalec zdruzil patentirano tehnologijo elektromagnetne resonance z inovativno resitvijo uporabe peresa za neposredne vnose preko zaslona. Pero, ki ne potrebuje baterij ali prikljucnih vrvic, je obcutljivo na pritisk in sluzi za neposredno delo na povrsini graficne table.

Uporabniki bodo hitro prepoznali stevilne prednosti, ki jih nudi neposredno delo na TFT zaslonu. Usklajeno delo oci in rok je zelo naravno in bolj ucinkovito. Ergonomska oblika serije Cintiq zagotavlja daljsa delovna obdobja brez obcutka utrujenosti.

Cintiq tehnologija, v primerjavi z LCD zasloni na dotik, prinasa se eno pomembno prednost. WACOM tipalo namesceno pod zaslonom, omogoca uporabniku v celoti izkoristiti svetlost in jasnost TFT zaslona.


Vecnamenska uporabnost

Izkusnje predhodnih PL serij kazejo, da predstavlja graficna tabla z vgrajenim LCD zaslonom pravo resitev v stevilnih delovnih okoljih. Neposredno risanje na zaslonu s pomocjo na pritisk obcutljivega peresa je v izdatno pomoc poklicnim ustvarjalcem, kot so arhitekti, graficni, industrijski in spletni oblikovalci, oblikovalci tekstilij ter umetniki video ucinkov, pri bolj hitrem in neposrednem uresnicevanju svojih zamisli.

Ustvarjalci digitalnih vsebin bodo, z neposredno uporabo peresa na zaslonu, lahko povecali storilnost. Zaradi absolutne lege peresa, je upravljanje studijske tehnike na avdio-vizuelnem in glasbenem podrocju, neposredno ter precej ucinkovitejse od uporabe obicajne racunalniske miske.

Cintiq je idealno orodje tudi ob predstavitvah in poucevalnih seminarjih, saj lahko predavatelj med samim potekom s pomocjo peresa dodaja opombe in komentarje, ne da bi se mu bilo potrebno obrniti od obcinstva.


Cintiq zdruzuje kakovost z obliko

Posebno pripravljena povrsina LCD zaslona z mikro-strukturo zagotavlja ob dotiku peresa izredno nizko stopnjo trenja in je neodsevna. Risanje in slikanje po LCD zaslonu zelo natancno posnema uporabo svincnika in papirja.

Kakovost LCD zaslona s posebno prevleko omogoca za 35 odstotkov vecjo svetlost. Zorni kot gledanja je 160 stopinj (navpicno in vodoravno). Poleg tega je tanjsi tudi prosojni sloj na povrsini LCD zaslona, kar obcutno zmanjsuje paralakso (opticno odstopanje med tocko kjer se s peresom dotaknemo zaslona in dejansko LCD tocko) in povecuje natancnost lege peresa.

Pravtako je izboljsano tudi Cintiq pero, ki je ergonomske oblike, obcutljivo na pritisk s 512 nivoji, znizan pa je tudi spodnji prag pritiska. Slednja lastnost je izredno dobrodosla pri graficnih aplikacijah, kjer uporaba razlicnih pritiskov pomeni drugacne graficne ucinke.

Serija Cintiq antracitne barve, sodobne in inovativne oblike, predstavlja pravo orodje v vsakem okolju. Stojalo graficne table z vgrajenim LCD zaslonom lahko namestimo pod razlicnimi koti nagiba, od 13 stopinj (vodoravna lega) pa vse do 73 stopinj (navpicna lega). Poleg tega lahko stojalo tudi povsem odstranimo, kar omogoca uporabo modela Cintiq naslonjenega ob uporabnikova kolena ali rob mize, kot sicer uporabljamo obicajni blok za skiciranje.

Nazaj na zacetek strani Copyright © 1998 GREGOR, d.o.o., Kranj.
Vse pravice pridrzane. Uporaba vsebin v kakrsnikoli obliki ni dovoljena brez predhodnega pisnega soglasja avtorja.